Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Autorisert legeDefinisjon
En lege som har norsk medisinsk embetseksamen, eller utenlandsk medisinsk eksamen som i medhold av lov er faglig jevngod, som har utført nødvendig praktisk tjeneste, som har gitt skriftlig løfte om at han vil utøve legegjerningen i samsvar med det ære og samvittighet krever og som ikke er i en slik stilling at en autorisasjon vil kunne tilbakekalles (26).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Lege.

Se også

Lege

Legelisens

 

  Gi tilbakemelding på denne siden