Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenestenDefinisjon
En journal inneholder en autorisert helsepersonells, medhjelpers eller institusjons fortløpende dokumentasjons/nedtegnelse av opplysninger om en enkelt bruker og forhold av betydning for den hjelp han/hun trenger.

Den samlede journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten består av blanketter og skriv benevnt som:

  • helsekort
  • percentilskjemaer
  • kontinuasjonsark
  • vedlegg

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Blankett

Helsekort

Kontinuasjonsark

Percentilskjema

Vedlegg

 

  Gi tilbakemelding på denne siden