Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

sekundæroppdragDefinisjon
Oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet sykehus på høyere nivå pga. akutt sykdom eller skade som trenger høyspesialisert behandling.

Forklaring
Dette er ambulanseoppdrag hvor ambulansen ikke er første ledd i spesialisthelsetjenestens behandlingskjede.

Kilde
NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

primæroppdrag

tilbakeføring (av pasient)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden