Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsekontrollDefinisjon
Undersøkelse av enkeltindivider for en generell vurdering av risiko og helsetilstand basert på opplysninger om livsstilsforhold, risikofaktorer, klinisk undersøkelse og prøver. Inkl.:
*generell helsekontroll (fullstendig anamnese, klinisk undersøkelse og vanlige prøver, f.eks. barnekontroll),
*delvis helsekontroll (anamnese, undersøkelse og prøver med tanke på spesifikk(e) sykdom(mer), f.eks hjertekar sykdom, livmorhalskreft) og
*målrettet helsekontroll (undersøkelse og prøver valgt ut i fra individuell risiko etter alder, yrke, tidligere sykdommer m.v.). Systematisk opplysningsvirksomhet overfor individer og grupper med sikte på å få dem til å ta vare på sin helse og mestre sine sykdommer (6).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

Se også

Klinisk undersøkelse

Laboratorieprøve

 

  Gi tilbakemelding på denne siden