Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsekontrollDefinisjon
Undersøkelse av enkeltindivider for en generell vurdering av risiko og helsetilstand basert på opplysninger om livsstilsforhold, risikofaktorer, klinisk undersøkelse og prøver. Inkl.:
*generell helsekontroll (fullstendig anamnese, klinisk undersøkelse og vanlige prøver, f.eks. barnekontroll),
*delvis helsekontroll (anamnese, undersøkelse og prøver med tanke på spesifikk(e) sykdom(mer), f.eks hjertekar sykdom, livmorhalskreft) og
*målrettet helsekontroll (undersøkelse og prøver valgt ut i fra individuell risiko etter alder, yrke, tidligere sykdommer m.v.). Systematisk opplysningsvirksomhet overfor individer og grupper med sikte på å få dem til å ta vare på sin helse og mestre sine sykdommer (6).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

Se også

Klinisk undersøkelse

Laboratorieprøve

 

  Gi tilbakemelding på denne siden