Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

RehabiliteringDefinisjon
Tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler, hvor flere kategorier helsepersonell samarbeider om og med brukeren i tiltak for å oppnå best mulig funksjon, selvstendighet og sosial deltagelse ved funksjonshemming som skyldes tilstand eller skade som oppstår etter tidlig barnealder

Kilde
Forskrift om habilitering og rehabilitering

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Attføring

Habilitering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden