Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PasientnummerDefinisjon
Entydig nummer for identifikasjon av en pasient i et pasientregister.

Dette skal være det samme for alle pasientens tjenesteepisoder og omsorgsperioder i samme pasientregister. Det kan være pasientens fødselsnummer (11 siffer) eller et nummer som tildeles ved første kontakt ved institusjonen.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Omsorgsperiode

Tjenesteepisode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden