Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

PasientnummerDefinisjon
Entydig nummer for identifikasjon av en pasient i et pasientregister.

Dette skal være det samme for alle pasientens tjenesteepisoder og omsorgsperioder i samme pasientregister. Det kan være pasientens fødselsnummer (11 siffer) eller et nummer som tildeles ved første kontakt ved institusjonen.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Omsorgsperiode

Tjenesteepisode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden