Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Akutt sykdomDefinisjon
En sykdom som begynner brått med tydelige symptomer og som går over etter en relativt kort periode.

Forklaring
Vanligvis gjelder dette sykdom som har en sykdomsperiode er fire uker eller mindre (5).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Kronisk sykdom

Sub-akutt sykdom

Sykdom

Sykdomsperiode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden