Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Avtale om driftstilskuddDefinisjon
Avtale som en allmennlege har med en kommune om drift av praksis (Tilsvarende for spesialist og fylkeskommune).
Omfatter bl.a. avtale om omfanget av andre tjenester legen plikter å yte innenfor kommunehelsetjenesten (helsestasjon, tilsynslege m.v.), legevakt, åpningstid i praksisen og størrelse på driftstilskudd. Avtalen gir legen rett til refusjon for tjenester fra folketrygden.
Avtalen åpner for ulike løsninger mht. oppgjøret mellom legen og kommunen. Noen kommuner holder lokaler og personell mot en "leie" som tilsvarer driftstilskuddet eller annet beløp som avtales. En annen løsning har vært en "leie" knyttet til en prosentandel av legens refusjon fra folketrygden (prosentavtale). Ved fullstendig privat virksomhet holder legene lokaler, ansetter personell og betjener alle utgifter selv og mottar hele driftstilskuddet. Det finnes flere varianter av alle disse løsningene.
Synonym:
Driftsavtale.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Legeorganisasjon.

Se også

Allmennlege

Driftstilskudd

Kommunehelsetjenesten

Legevakt

Praksis

Åpningstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden