Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FylkeshelsetjenesteDefinisjon
Den delen av helsetjenesten som fylkeskommunene har ansvaret for etter lov om sykehus, lov om psykisk helsevern og lov om tannhelsetjenesten.
Dette omfatter sykehus, psykisk helsevern, spesialsykehjem, alkoholist- og barnevernsinstitusjoner, legespesialist- og psykologtjeneste, tannhelsetjeneste, ambulansetjeneste, medisinske laboratorier og røntgeninstitusjoner.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden