Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Tiltrodd pseudonymforvalter



Definisjon
Uavhengig tildeler og forvalter av pseudonymer på vegne av den databehandlingsansvarlige

Forklaring
Forkortelse TPF. TPF i IPLOS-systemet er Statistisk Sentralbyrå

Kilde
IPLOS-forskrift

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

IPLOS-registeret

 

  Gi tilbakemelding på denne siden