Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

MedarbeiderkontaktDefinisjon
Enhver kontakt mellom en pasient og en medhjelper i samband med et helseproblem som ikke ved samme anledning også innebærer legekontakt. Kontakt med medarbeider som evt. krever legens underskrift eller et enkelt samtykke eller godkjenning regnes som medhjelperkontakt. Omfatter telefonkonsultasjon (eksklusiv bestilling av time og spørsmål om enkle prøvesvar), enkel kontakt og under bestemte betingelser også konsultasjon hos medhjelper.Eksklusiv. Legekontakt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Enkel pasientkontakt

Enkel pasientkontakt uten fremmøte

Helseproblem

Konsultasjon

Legekontakt

Medarbeider

Pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden