Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

OppfølgingDefinisjon
Avtale om nye kontroller for et helseproblem etter første konsultasjon eller sykebesøk som ledd i den diagnostiske prosess - ekspektasjon av sykdomsutviklingen, i påvente av svar på undersøkelser eller prøver eller for vurdering av resultatet av en prøvebehandling.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utredning.

Se også

Etterkontroll

Kontroll

 

  Gi tilbakemelding på denne siden