Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Forebyggende tiltakDefinisjon
Omfatter vaksinering, screening-undersøkelser, helsekontroller, helseopplysning, familieplanlegging, samt miljørettet helsevern, smittevern, lovgivning og reguleringstiltak.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Forebyggende tiltak.

Se også

Forebyggende helsearbeid

Helsekontroll

Helseopplysning

Screening

Vaksinasjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden