Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BeslutningDefinisjon
Avgjørelse i forbindelse med offentlig tjenesteytelse.

Forklaring
Den viktigste anvendelsen av termen betegner at en avgjørelse ikke krever vedtak etter Forvaltningsloven, for eksempel avgjørelser som må tas på stedet under tjenesteytelse. Men termen brukes i lover, forskrifter, m.m. ofte også slik at det omfatter realitetsinnholdet i et vedtak.

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Vedtak

 

  Gi tilbakemelding på denne siden