Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Øyeblikkelig hjelpDefinisjon
Tjenester som gis til pasienter innen 24 timer.

Øyeblikkelig hjelp innebærer at pasienten ikke settes på venteliste. I de fleste tilfeller gis hjelpen umiddelbart eller så snart det er praktisk gjennomførbart. Helsetiltak (ofte kalt "øyeblikkelig hjelp") som ikke kan gjennomføres innenfor 24 timer medfører at pasienten må oppføres på venteliste, og regnes ikke som øyeblikkelig hjelp.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden