Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

PercentilkanalDefinisjon
Arealet mellom to percentillinjer på et percentilskjema.

Vanligvis finnes percentillinjer som viser 2,5 - 10 - 25 - 75 - 90 og 97,5 percentiler i et percentilskjema. Som hovedregel skal barn/elever følge "sine" percentilkanaler gjennom oppveksten. Hvis barnet avviker sterkt fra "sin" percentillinje eller kanal kan det signalisere sykdom eller mistrivsel.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Percentilskjema

 

  Gi tilbakemelding på denne siden