Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelseopplysningerDefinisjon
Opplysninger og vurderinger om, eller av betydning for, helseforhold som kan knyttes til en enkeltperson.

Bestemmelser om taushetsplikt i forhold til helseopplysninger finnes i Helsepersonelloven paragraf 21.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helseregister.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden