Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

PleieDefinisjon
Stell, pass og tilsyn, hjemme eller i institusjon, i samband med sykdom eller andre tilstander som reduserer en persons evne til å utføre nødvendige daglige aktiviteter eller ta vare på seg selv.
Dette inkluderer pleie spesifikk for det aktuelle problemet(ene) og andre aktiviteter i samband med dette som stimulerer egenomsorg, fremmer helsen på annen måte og motvirker ytterligere tap av funksjonsevne.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

Se også

Egenomsorg

 

  Gi tilbakemelding på denne siden