Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KvalitetDefinisjon
1) Helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som antydet (NS-ISO 8402).
2) Helheten av de egenskaper og kjennetegn ved allmennlegetjenesten som vedrører dens evne til å tilfredsstille allment aksepterte faglige normer og krav, og samfunnets og den enkelte pasients behov.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Internkontrollsystem.

Se også

Allmennlegetjeneste

Internkontroll

 

  Gi tilbakemelding på denne siden