Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

medisinsk koordinerende punktDefinisjon
Koordinerende funksjon i ambulanseflytjenesten, bemannet med sykepleier og lege.

Forklaring
Funksjonen er gjerne integrert i AMK, og mottar bestilling av ambulanseflyoppdrag fra lokal AMK samt følger opp den medisinskfaglige delen av oppdraget, herunder kontakt med sykehus og bilambulanse. Funksjonen samarbeider nært med Flykoordineringssentralen. Oppgaver, ansvar og myndighet varierer noe mellom landets medisinsk koordinerende punkter (3 stk. pr. 2011).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden