Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KonsultasjonDefinisjon
Henvendelse, forespørsel ved personlig fremmøte på legens oppholdssted, vanligvis på legens faste arbeidssted/kontor. En konsultasjon forutsetter en direkte kontakt mellom lege og pasient og at legen foretar en utredning.
Som konsultasjon hos allmennlege skal også medregnes kontakt med medhjelper på legens kontor som er sykepleier/spesialutdannet sykepleier som etter spesiell opplæring, delegasjon og veiledning fra legen utfører det samme arbeidet og har tilsvarende fasiliteter (kontor og utstyr) som legen. Det gjelder f.eks. diabetes- eller hypertensjonskontroll hos sykepleier.Ekskludert er enkel pasientkontakt.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Direkte kontakt

Enkel pasientkontakt

Medarbeider

Utredning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden