Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

aksjonDefinisjon
Samordnede handlinger som initieres/følges opp av AMK-/ legevaktsentral for å yte nødvendig hjelp ved akutt oppstått sykdom eller skade.

Forklaring
Begrepet er knyttet til bruk av flere samtidige ressurser, eller mer komplekse hendelser. Kan også iverksettes fra andre nødmeldesentraler / lokale redningssentraler / hovedredningssentraler.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden