Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

aksjonDefinisjon
Samordnede handlinger som initieres/følges opp av AMK-/ legevaktsentral for å yte nødvendig hjelp ved akutt oppstått sykdom eller skade.

Forklaring
Begrepet er knyttet til bruk av flere samtidige ressurser, eller mer komplekse hendelser. Kan også iverksettes fra andre nødmeldesentraler / lokale redningssentraler / hovedredningssentraler.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden