Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

EgenjournalDefinisjon
Opptegnelse av helseopplysninger om en bruker, som er i brukerens eller foresattes eie og varetekt, som brukeren selv skal kunne gjøre tilgjengelig for helsepersonell ved behov

Forklaring
Både brukeren selv og helsepersonell kan notere i egenjournalen, men det er brukeren som oppbevarer og har ansvaret for egenjournalen. Brukes spesielt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men omfattes ikke av Journalforskriften, og erstatter ikke tjenesteyters dokumentasjonsplikt etter denne

Kilde
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 13

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden