Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EgenjournalDefinisjon
Opptegnelse av helseopplysninger om en bruker, som er i brukerens eller foresattes eie og varetekt, som brukeren selv skal kunne gjøre tilgjengelig for helsepersonell ved behov

Forklaring
Både brukeren selv og helsepersonell kan notere i egenjournalen, men det er brukeren som oppbevarer og har ansvaret for egenjournalen. Brukes spesielt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men omfattes ikke av Journalforskriften, og erstatter ikke tjenesteyters dokumentasjonsplikt etter denne

Kilde
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 13

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden