Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TiltakskjedeDefinisjon
Serie av tiltak ved ulike helsetjenester som retter seg mot et og samme helseproblem hos en bruker

Forklaring
Bestemmelser om koordinering av tiltak i en tiltakskjede finnes i Forskrift om individuell plan og Forskrift om habilitering og rehabilitering

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden