Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

JordmorDefinisjon
Person som har fullført og bestått landets offentlige jordmorutdanning, og som har ervervet seg de foreskrevne kvalifikasjoner for å bli autorisert til å utøve jordmorvirksomhet.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Aktører.

Se også

Jordmortjeneste

 

  Gi tilbakemelding på denne siden