Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

YrkesstatusDefinisjon
En persons stilling i forhold til arbeidslivet. Hovedskille går mellom dem som er i inntektsgivende arbeid og dem som ikke er. Det er vanlig å skille mellom følgende grupper:
* Yrkesaktiv (har inntektsgivende arbeid),
* Arbeidsledig,
* Under utdanning,
* Hjemmeværende,
* Trygdet (mottar attførings- eller uføretrygd),
* Pensjonert (alderspensjonert).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden