Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

YrkesstatusDefinisjon
En persons stilling i forhold til arbeidslivet. Hovedskille går mellom dem som er i inntektsgivende arbeid og dem som ikke er. Det er vanlig å skille mellom følgende grupper:
* Yrkesaktiv (har inntektsgivende arbeid),
* Arbeidsledig,
* Under utdanning,
* Hjemmeværende,
* Trygdet (mottar attførings- eller uføretrygd),
* Pensjonert (alderspensjonert).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden