Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Distriktspsykiatrisk senterDefinisjon
Faglig selvstendig enhet so har ansvar for en vesentlig del av de allmennpsykiatriske tjenestene innen et geografisk opptaksområde.

Senteret bør ha poliklinikk, dagtilbud og ett eller flere døgntilbud under en felles faglig ledelse. DPS brukes ofte som forkortelse for distriktspsykiatrisk senter.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Opptaksområde

Poliklinikk

 

  Gi tilbakemelding på denne siden