Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ScreeningDefinisjon
Undersøkelse av en befolkningsgruppe ved hjelp av på forhånd utvalgt(e) laboratorieprøve(r) og/eller klinisk(e) undersøkelsesmetode(r) med det mål å avsløre ukjent sykdom eller medfødt feil for å kunne skille ut dem som muligens kan ha denne sykdommen fra dem som muligens ikke har den.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

Se også

Helsekontroll

Klinisk undersøkelse

Laboratorieprøve

Sykdom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden