Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Sub-akutt sykdomDefinisjon
En mindre akutt sykdom.
Vanligvis en sykdom som har en sykdomsperiode med en varighet fra fire uker til seks måneder (5).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Akutt sykdom

Kronisk sykdom

Sykdomsperiode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden