Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

ambulanse omsorgstidDefinisjon
Tidsintervall fra personell i responderende ambulanse er fremme hos pasient slik at helsehjelp kan gis, til ambulansen parkerer på leveringssted og annet helsepersonell overtar ansvar for pasienten, eller til ambulansepersonellet forlater hendelsessted uten pasient.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden