Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Hoveddiagnose (DRG)Definisjon
Den diagnosekode som alene, eller sammen med relevant bidiagnose (DRG) eller relevant kirurgisk inngrep, avgjør hvilken diagnoserelatert gruppe (DRG) en omsorgsepisode tilhører.

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.

Se også

Bidiagnose (DRG)

Diagnose

DRG Diagnoserelaterte grupper

Hovedkode

Kode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden