Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DatabehandlingsansvarligDefinisjon
Den som bestemmer formålet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som kan brukes.

Departementet er databehandlingsansvarlig for sentrale helseregistre. Fylkeskommunen er databehandlingsansvarlig for regionale helseregistre, og kommunen er databehandlingsansvarlig for lokale helseregistre.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helseregister.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden