Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Sykdomsforebyggende arbeidDefinisjon
Aktiviteter som omfatter:

Primærforebyggende arbeid der tiltak rettes mot mulige problemer før de oppstår, f.eks. vaksinering, og helseopplysning i forhold til ernæreing, ulykker og røyking.

Sekundærforebyggende arbeid i tilfelle problemet, skaden eller sykdommen foreligger. målet er å oppdage dette så tidlig som mulig slik at videreutvikling eller tilbakefall kan unngås eller holdes under kontroll.

Dette skjer gjennom oppsøkende virksomhet til visse målgrupper og organisert samarbeid mellom helse, skole, barnevern og politi. I enkelte fagmiljøer innledes nivået i tidlig og sen sekundærforebygging.

Tertiærforebyggende arbeid som tar sikte på å hindre forverring av allerede eksisterende problem.

Tiltak som f.eks. å avstigmatisere og reintegrere mennester etter behandling og utvikle gode nettverk f.eks. for funksjonshemmede.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden