Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EldrerådDefinisjon
Rådgivende organ for saker som gjelder eldres levekår i kommune, bydel eller fylkeskommune, oppnevnt av vedkommende bystyre, bydelsutvalg eller fylkesting

Forklaring
Flertallet av eldrerådets medlemmer skal være alderspensjonister, leder og nestleder skal velges blant alderspensjonistene

Kilde
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, Rundskriv I-26/98 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden