Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsepersonellkontaktDefinisjon
Enhver kontakt mellom barn, ungdom og/eller foresatte og helsepersonell i samband med et helsespørsmål. Omfatter konsultasjon og telefonkontakt.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Konsultasjon

Telefonkontakt

 

  Gi tilbakemelding på denne siden