Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SykehusoppholdDefinisjon
Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Som Sykehusopphold regnes både Heldøgnsopphold og Dagopphold.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tid.

Se også

Avdelingsopphold

DRG-poeng

Heldøgnsopphold

Normalopphold

Pasientgjennomstrømning

Utskrevet pasient

Utskriving

 

  Gi tilbakemelding på denne siden