Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

GruppekonsultasjonDefinisjon
Rutinemessig konsultasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som gjennomføres i grupper.

På helsestasjonen samles 4-6 foreldrepar med barn som er født omtrent samtidig. I gruppene vil helseopplysning, råd og veiledning finne sted.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Individuell konsultasjon

Konsultasjon

Samtalegruppe

 

  Gi tilbakemelding på denne siden