Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

EgenomsorgDefinisjon
Aktiviteter individet selv tar initiativ til og utføre på egne vegne, for å opprettholde liv, helse og velvære.

Egenomsorg forutsetter også individets kunnskap om hvor, når og hvordan den profesjonelle helsetjenesten bør brukes.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.
Metode.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden