Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DriftstilskuddDefinisjon
Et fast beløp pr. år som kommunen yter som et vederlag for drift av privat praksis med avtalehjemmel.
Driftstilskuddet fastsettes etter overenskomst mellom KS og Dnlf og er gradert etter standard på praksisen. Kommunalt driftstilskudd kommer i tillegg til refusjon fra folketrygden og pasientens mellomlegg.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Legeorganisasjon.

Se også

Egenandel

Praksis

Trygderefusjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden