Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TilfelleDefinisjon
En person i en befolkning som er registrert å ha en bestemt sykdom eller risikofaktor.
Som nytt tilfelle regnes registreringen av en ny person i en befolkning med et bestemt sykdom eller risikofaktor, inkludert ny registrering etter et tilbakefall av et tidligere løst eller overstått tilfelle.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Befolkning

Risikofaktor

Sykdom

Sykdomsepisode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden