Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Avidentifiserte helseopplysningerDefinisjon
Helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet.

Forklaring
Avidentifisering skal hindre identifikasjon uten koblingsdata eller nøkkel som knytter personen til det helseregister opplysningene kommer fra. Det skal heller ikke være mulig å identifisere personen ved kobling til andre helseregistere.

Kilde
Helseregisterloven

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Anonyme helseopplysninger

Pseudonyme helseopplysninger

Hypernym

Helseopplysninger

 

  Gi tilbakemelding på denne siden