Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

LegevaktsentralDefinisjon
Telefonsentral betjent av helsepersonell (fortrinnsvis sykepleier) til prioritering og formidling av henvendelser på legevakt og til varsling av lege og ambulanse ved medisinsk nødhjelp (15).Hastegrad vedrørende responstiden:
* Medisinsk nødhjelp (rød respons) gjelder vars-ling av lege og ambulanse til utrykking til u-middelbart livstruende tilstander.
* Haster (gul respons) omfatter kliniske tilstander som uten forsinkelse bør vurderes av lokal lege.
* Vanlig (grønn respons) er henvendelser som ikke omfatter medisinsk nødhjelp eller annen øyeblikkelig hjelp der tidsmomentet medisinsk sett er avgjørende.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Helsepersonell

Legevakt

 

  Gi tilbakemelding på denne siden