Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HastegradDefinisjon
Resultatet av den vurderingen en helsearbeider må gjøre mht. hvor raskt et helseproblem bør bli tatt hånd om.I Minste basis datasett for primærhelsetjenesten er det foreslått følgende inndeling:
Grad 1 (Samme døgn) - Øyeblikkelig hjelp (inkl. medisinsk nødhjelp),
Grad 2 (1-3 døgn) - Halvøyeblikkelig hjelp,
Grad 3 (Mer enn 3 døgn) - Helseproblem som kan vente, evt. som kan ses an (2).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tilgjengelighet.

Se også

Helsearbeider

Helseproblem

Legevaktsentral

Minste basis datasett

Vurdering

Øyeblikkelig hjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden