Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HastegradDefinisjon
Resultatet av den vurderingen en helsearbeider må gjøre mht. hvor raskt et helseproblem bør bli tatt hånd om.I Minste basis datasett for primærhelsetjenesten er det foreslått følgende inndeling:
Grad 1 (Samme døgn) - Øyeblikkelig hjelp (inkl. medisinsk nødhjelp),
Grad 2 (1-3 døgn) - Halvøyeblikkelig hjelp,
Grad 3 (Mer enn 3 døgn) - Helseproblem som kan vente, evt. som kan ses an (2).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tilgjengelighet.

Se også

Helsearbeider

Helseproblem

Legevaktsentral

Minste basis datasett

Vurdering

Øyeblikkelig hjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden