Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

AvdelingskodeDefinisjon
Kode for avdeling i henhold til gjeldende kodeverk for dette fra helsemyndighetene.

Gjeldende kodeverk er beskrevet i rundskriv IK44/89 fra Statens helsetilsyn (daværende helsedirektoratet).

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykehus.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden