Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AvdelingskodeDefinisjon
Kode for avdeling i henhold til gjeldende kodeverk for dette fra helsemyndighetene.

Gjeldende kodeverk er beskrevet i rundskriv IK44/89 fra Statens helsetilsyn (daværende helsedirektoratet).

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykehus.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden