Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

InnsynsrettDefinisjon
En brukers eller pasients rett til å gjøre seg kjent med innholdet i sin journal ved en helsetjenestevirksomhet

Forklaring
Innsynsretten kan også utøves ved fullmektig

Kilde
Pasientrettighetsloven, Personvernloven, Helsepersonelloven

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden