Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

InnsynsrettDefinisjon
En brukers eller pasients rett til å gjøre seg kjent med innholdet i sin journal ved en helsetjenestevirksomhet

Forklaring
Innsynsretten kan også utøves ved fullmektig

Kilde
Pasientrettighetsloven, Personvernloven, Helsepersonelloven

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden