Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

hovedredningssentral (HRS)Definisjon
Sentral som har det overordnede koordinerende ansvar for redningsaksjon.

Forklaring
Vi har i Norge 2 hovedredningssentraler som er plassert i Stavanger og Bodø (henholdsvis HRS Sør-Norge (HRS S-N)og HRS Nord-Norge (HRS N-N). Hovedredningssentralene har ansvar for all redning på sjø, i luft og på land, mens koordinering av redningsaksjoner på land normalt delegeres til lokal redningssentral.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden