Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

UtdelingDefinisjon
Å gi legemiddel til pasient, gjøre i stand legemiddel som pasienten ikke kan gjøre i stand selv, overvåke legemiddelinntak og observere eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel

Kilde
Basert på Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Produkt
Definisjonskatalog for legemiddelområdet

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden