Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DekningsgradDefinisjon
Forhold mellom kapasitet og behov

Forklaring
For eksempel forholdet mellom antall brukere av en tjeneste og det samlede antall brukere og søkere til tjenesten, antallet plasser og brukere pluss søkere til en institusjon, eller antallet besatte og budsjetterte stillinger for en personellkategori

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Synonym

Dekningsgrad

 

  Gi tilbakemelding på denne siden