Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

BefolkningDefinisjon
En gruppe personer som kan karakteriseres med et eller flere felles kjennetegn.
Kjennetegnene kan være knyttet til f.eks bosted i et område (en kommune, et distrikt, en by/bydel eller landsdel), livssituasjon (sosial klasse, samlivsstatus, alder, etc.), etnisitet (herkomst, kultur, etc) og annet.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

Se også

Bosted

Populasjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden