Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

henvendelsestidspunktDefinisjon
Det tidspunktet publikum kontakter en instans i helsetjenesten i forbindelse med en hendelse.

Forklaring
Tidspunktet fastsettes etter når det begynner å ringe i instansens sentral (f.eks. legevaktsentralen eller AMK-sentralen). For AMK fastsettes dette tidspunktet mer eksakt ved hjelp av opprinnelsesmarkering.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden